โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

📌 กิจกรรมโรงเรียน
📌 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทยงบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน กันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1

เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564